• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
€61
2.24
€25
43.67%
3.55
€15
27.56%
3.40
€16
28.77%
€2
46.39%
€2
53.61%
€736
2.06
€347
47.76%
3.95
€181
24.91%
3.60
€198
27.33%
€4
36.54%
€6
63.46%
€539
2.18
€243
45.02%
3.70
€143
26.53%
3.45
€153
28.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
€78
1.22
€63
80.24%
7.40
€10
13.23%
15.00
€5
6.53%
€0
0.00%
€0
0.00%
€90
2.50
€35
38.80%
3.30
€26
29.39%
3.05
€28
31.80%
€0
56.12%
€0
43.88%
1107
€19
4.20
€4
22.32%
3.40
€5
27.57%
1.87
€10
50.12%
€0
0.00%
€0
0.00%
1108
€126
1.93
€63
49.76%
3.90
€31
24.63%
3.75
€32
25.61%
€0
0.00%
€0
0.00%
1109
€29
6.00
€5
16.12%
4.50
€6
21.49%
1.55
€18
62.39%
€0
0.00%
€0
0.00%
1127
€391
1.66
€37
57.33%
3.85
€16
24.72%
5.30
€12
17.96%
€163
49.87%
€164
50.13%
1128
€178
3.40
€37
28.16%
3.65
€34
26.24%
2.10
€60
45.60%
€21
46.35%
€25
53.65%
1129
€194
3.70
€46
25.83%
3.50
€49
27.31%
2.04
€83
46.86%
€8
50.91%
€8
49.09%
1130
€810
1.47
€531
65.68%
4.40
€178
21.94%
7.80
€100
12.38%
€0
45.60%
€0
54.40%
1131
€24
1.87
€12
51.54%
3.70
€6
26.05%
4.30
€5
22.41%
€0
50.39%
€0
49.61%
1132
€4
2.84
€1
33.57%
3.30
€1
28.89%
2.54
€2
37.54%
€0
53.65%
€0
46.35%
1147
€5
1.39
€4
64.92%
4.30
€1
20.98%
6.40
€1
14.10%
€0
0.00%
€0
0.00%
1157
€336
6.20
€52
15.55%
4.50
€72
21.43%
1.53
€212
63.02%
€0
0.00%
€0
0.00%
1158
€476
1.33
€338
73.75%
5.80
€77
16.91%
10.50
€43
9.34%
€7
38.50%
€11
61.50%
1159
€92
1.30
€69
74.91%
6.00
€15
16.23%
11.00
€8
8.85%
€0
0.00%
€0
0.00%
1199
€5
1.30
€4
71.19%
5.20
€1
17.80%
8.40
€1
11.02%
€0
0.00%
€0
0.00%
1200
€10
3.10
€3
30.35%
4.00
€2
23.52%
2.04
€5
46.12%
€0
0.00%
€0
0.00%
1267
€7
4.50
€1
20.22%
3.80
€2
23.95%
1.63
€4
55.83%
€0
0.00%
€0
0.00%
1334
€1,398
1.75
€775
55.44%
3.45
€393
28.12%
5.90
€230
16.44%
€0
0.00%
€0
0.00%
1344
€4
1.14
€3
80.41%
6.80
€1
13.48%
15.00
€0
6.11%
€0
0.00%
€0
0.00%
649
€12,467
3.75
€3,229
26.04%
3.35
€3,615
29.15%
2.18
€5,555
44.80%
€38
57.07%
€29
42.93%
650
€907
2.86
€309
34.24%
3.35
€264
29.23%
2.68
€329
36.54%
€3
52.69%
€3
47.31%
651
€13,640
1.92
€6,977
51.93%
3.45
€3,883
28.90%
5.20
€2,576
19.17%
€132
64.35%
€73
35.65%
652
€146
2.88
€50
34.30%
3.10
€46
31.87%
2.92
€49
33.83%
€0
0.00%
€0
0.00%
653
€4,994
3.20
€1,518
30.47%
4.00
€1,214
24.38%
2.16
€2,249
45.15%
€4
36.04%
€8
63.96%
654
€139
1.73
€77
55.86%
4.10
€33
23.57%
4.70
€28
20.56%
€1
49.74%
€1
50.26%
655
€15,317
2.02
€7,525
49.50%
3.60
€4,222
27.78%
4.40
€3,455
22.72%
€54
46.46%
€62
53.54%
656
€14,368
1.67
€8,487
59.32%
4.10
€3,457
24.16%
6.00
€2,362
16.51%
€29
47.24%
€33
52.76%
658
€252
2.06
€121
48.27%
3.70
€68
26.87%
4.00
€63
24.86%
€0
0.00%
€0
0.00%
659
€1,112
11.50
€95
8.61%
5.50
€199
18.01%
1.35
€813
73.38%
€2
44.53%
€3
55.47%
660
€2,406
1.45
€1,613
68.28%
4.90
€477
20.21%
8.60
€272
11.51%
€18
42.29%
€25
57.71%
661
€1,609
2.28
€622
43.45%
3.80
€373
26.07%
3.25
€436
30.48%
€69
38.83%
€109
61.17%
662
€810
2.28
€317
42.86%
3.55
€204
27.53%
3.30
€219
29.61%
€32
45.82%
€38
54.18%
663
€1,272
2.06
€598
47.05%
3.90
€316
24.85%
3.45
€357
28.09%
€0
37.20%
€1
62.80%
664
€595
2.36
€247
41.58%
3.85
€151
25.49%
2.98
€195
32.93%
€1
39.15%
€1
60.85%
666
€10,575
3.05
€3,393
32.47%
3.30
€3,136
30.01%
2.64
€3,920
37.52%
€74
59.37%
€51
40.63%
667
€17,067
1.30
€12,989
76.34%
5.90
€2,862
16.82%
14.50
€1,165
6.84%
€23
43.94%
€29
56.06%
668
€198
2.32
€79
42.11%
4.00
€46
24.43%
2.92
€63
33.46%
€4
38.57%
€6
61.43%
669
€384
4.00
€91
24.44%
4.30
€85
22.73%
1.85
€198
52.83%
€4
36.19%
€6
63.81%
670
€4,258
1.30
€3,145
75.87%
6.20
€659
15.91%
12.00
€341
8.22%
€44
38.92%
€69
61.08%
671
€3,355
6.40
€516
15.40%
5.10
€648
19.33%
1.51
€2,189
65.27%
€0
35.68%
€1
64.32%
672
€145,750
3.20
€41,024
31.04%
3.65
€35,966
27.22%
2.38
€55,158
41.74%
€6,140
45.14%
€7,463
54.86%
673
€41,517
2.66
€15,139
37.36%
3.25
€12,391
30.58%
3.10
€12,990
32.06%
€587
58.88%
€410
41.12%
674
€989
2.70
€329
36.64%
3.20
€278
30.92%
3.05
€291
32.44%
€54
59.56%
€37
40.44%
675
€34,200
9.40
€3,617
10.59%
5.30
€6,415
18.79%
1.41
€24,113
70.62%
€22
39.28%
€34
60.72%
676
€17,881
2.84
€5,844
35.07%
3.70
€4,486
26.92%
2.62
€6,335
38.01%
€494
40.63%
€722
59.37%
677
€6,967
2.64
€2,605
37.70%
3.50
€1,965
28.44%
2.94
€2,339
33.86%
€28
48.11%
€30
51.89%
678
€3,472
2.48
€775
39.56%
3.35
€574
29.29%
3.15
€610
31.15%
€809
53.44%
€705
46.56%
679
€8,576
1.66
€5,147
60.05%
4.50
€1,899
22.15%
5.60
€1,526
17.80%
€2
38.28%
€3
61.72%
680
€57
2.20
€10
44.12%
3.40
€7
28.55%
3.55
€6
27.34%
€18
52.71%
€16
47.29%
681
€261
3.55
€72
27.42%
3.65
€70
26.67%
2.12
€120
45.91%
€0
0.00%
€0
0.00%
682
€280
1.81
€147
52.43%
3.80
€70
24.97%
4.20
€63
22.60%
€0
0.00%
€0
0.00%
684
€2,026
1.47
€804
67.43%
4.50
€263
22.03%
9.40
€126
10.54%
€476
57.22%
€356
42.78%
685
€3,281
4.20
€731
23.51%
3.90
€788
25.32%
1.93
€1,592
51.17%
€75
44.16%
€95
55.84%
686
€11,884
1.64
€7,188
60.63%
3.95
€2,984
25.17%
7.00
€1,684
14.20%
€16
56.58%
€12
43.42%
687
€35
1.63
€21
60.58%
3.90
€9
25.32%
7.00
€5
14.11%
€0
0.00%
€0
0.00%
688
€975
2.56
€259
38.19%
3.45
€192
28.34%
2.92
€227
33.48%
€146
49.35%
€150
50.65%
689
€144
2.28
€61
42.52%
3.10
€45
31.27%
3.70
€38
26.20%
€0
61.99%
€0
38.01%
690
€2,429
2.88
€784
33.89%
4.00
€565
24.40%
2.34
€965
41.71%
€39
33.94%
€76
66.06%
691
€994
5.40
€177
18.10%
4.70
€203
20.80%
1.60
€597
61.10%
€6
36.34%
€11
63.66%
692
€931
6.20
€146
15.69%
4.60
€197
21.15%
1.54
€588
63.16%
€0
0.00%
€0
0.00%
693
€4,780
2.26
€2,073
43.76%
3.35
€1,398
29.52%
3.70
€1,266
26.73%
€23
52.76%
€20
47.24%
695
€3
3.05
€0
30.87%
3.30
€0
28.54%
2.32
€0
40.59%
€1
52.20%
€1
47.80%
696
€122
1.94
€60
49.86%
3.50
€33
27.64%
4.30
€27
22.50%
€1
55.73%
€0
44.27%
697
€81
2.02
€37
47.39%
3.45
€22
27.75%
3.85
€20
24.86%
€1
54.69%
€1
45.31%
698
€157,282
1.46
€107,248
68.37%
5.30
€29,544
18.83%
7.80
€20,075
12.80%
€138
33.18%
€278
66.82%
699
€231,762
3.85
€59,245
25.85%
3.85
€59,245
25.85%
2.06
€110,724
48.31%
€983
38.57%
€1,565
61.43%
740
€1,153
1.50
€746
64.92%
4.10
€273
23.75%
8.60
€130
11.32%
€2
57.93%
€1
42.07%
741
€330
4.90
€66
20.09%
4.00
€81
24.61%
1.78
€183
55.30%
€0
0.00%
€0
0.00%
742
€3,471
1.60
€2,082
60.97%
4.10
€812
23.79%
6.40
€520
15.24%
€28
49.87%
€28
50.13%
743
€12
2.72
€4
36.04%
3.25
€4
30.16%
2.90
€4
33.80%
€0
0.00%
€0
0.00%
744
€256
3.95
€63
24.50%
3.60
€69
26.88%
1.99
€125
48.62%
€0
0.00%
€0
0.00%
745
€1,928
1.55
€1,214
63.01%
4.60
€409
21.23%
6.20
€304
15.75%
€0
37.68%
€0
62.32%
746
€19,538
4.60
€4,215
21.60%
4.40
€4,406
22.58%
1.78
€10,892
55.82%
€9
35.50%
€16
64.50%
747
€3,048
2.50
€632
39.71%
3.45
€458
28.78%
3.15
€502
31.52%
€739
50.76%
€717
49.24%
869
€105
2.00
€0
0.00%
3.30
€0
0.00%
4.20
€0
0.00%
€61
58.38%
€44
41.62%
870
€10
1.74
€6
55.58%
3.45
€3
28.03%
5.90
€2
16.39%
€0
0.00%
€0
0.00%
871
€29,388
2.14
€13,636
46.52%
3.80
€7,679
26.20%
3.65
€7,995
27.28%
€31
39.81%
€47
60.19%
873
€114
1.88
€59
51.55%
4.00
€28
24.23%
4.00
€28
24.23%
€0
0.00%
€0
0.00%
874
€77
2.34
€4
41.26%
3.50
€3
27.59%
3.10
€3
31.15%
€33
49.47%
€34
50.53%
875
€390
1.87
€205
52.51%
3.90
€98
25.18%
4.40
€87
22.32%
€0
0.00%
€0
0.00%
876
€291
3.30
€77
30.14%
3.85
€66
25.84%
2.26
€112
44.02%
€15
40.10%
€22
59.90%
877
€21
2.30
€9
42.52%
3.70
€5
26.43%
3.15
€6
31.05%
€0
0.00%
€0
0.00%
878
€5,974
2.50
€2,352
39.37%
3.35
€1,755
29.38%
3.15
€1,866
31.25%
€0
52.44%
€0
47.56%
879
€2,897
3.85
€734
25.46%
3.70
€764
26.49%
2.04
€1,386
48.05%
€6
46.91%
€7
53.09%
880
€47
2.76
€16
34.26%
3.35
€13
28.22%
2.52
€18
37.52%
€0
0.00%
€0
0.00%
882
€85
2.18
€38
44.12%
3.05
€27
31.53%
3.95
€21
24.35%
€0
0.00%
€0
0.00%
883
€2,336
1.70
€1,310
58.50%
3.70
€602
26.88%
6.80
€328
14.62%
€60
62.56%
€36
37.44%
884
€226
2.90
€76
33.57%
3.10
€71
31.41%
2.78
€79
35.02%
€0
0.00%
€0
0.00%
885
€1,242
3.45
€332
28.46%
3.65
€314
26.90%
2.20
€521
44.63%
€38
50.39%
€37
49.61%
886
€2
2.42
€1
39.54%
3.35
€0
28.56%
3.00
€0
31.90%
€0
52.06%
€0
47.94%
887
€1,461
10.50
€132
9.32%
4.50
€307
21.75%
1.42
€973
68.93%
€27
55.21%
€22
44.79%
888
€558
3.70
€118
26.16%
4.00
€109
24.20%
1.95
€225
49.64%
€39
37.20%
€66
62.80%
889
€63
2.96
€21
32.51%
3.10
€20
31.04%
2.64
€23
36.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
890
€3,171
1.83
€1,685
53.12%
3.45
€894
28.18%
5.20
€593
18.70%
€0
0.00%
€0
0.00%
891
€620
4.00
€138
24.35%
3.75
€147
25.97%
1.96
€281
49.69%
€26
47.77%
€28
52.23%
893
€16,703
1.36
€12,193
73.41%
5.70
€2,909
17.52%
11.00
€1,507
9.08%
€37
39.51%
€56
60.49%
894
€340
3.00
€103
32.48%
3.10
€99
31.43%
2.70
€114
36.09%
€15
64.59%
€8
35.41%
943
€5,612
2.22
€2,267
44.35%
3.35
€1,502
29.39%
3.75
€1,342
26.26%
€290
57.72%
€212
42.28%
945
€14,775
3.75
€3,815
26.39%
4.10
€3,489
24.14%
2.00
€7,152
49.48%
€112
35.19%
€207
64.81%
946
€11,243
2.66
€4,124
37.39%
3.90
€2,812
25.50%
2.68
€4,093
37.11%
€81
37.77%
€133
62.23%
947
€115
2.74
€41
35.43%
3.10
€36
31.32%
2.92
€38
33.25%
€0
56.93%
€0
43.07%
948
€10,885
1.19
€9,056
83.21%
8.20
€1,314
12.08%
21.00
€513
4.72%
€0
36.67%
€1
63.33%
949
€507
1.92
€193
50.70%
4.00
€93
24.34%
3.90
€95
24.96%
€46
36.41%
€80
63.59%
951
€428
2.80
€152
35.53%
3.35
€127
29.69%
2.86
€148
34.78%
€1
51.97%
€1
48.03%
952
€82
2.18
€36
44.20%
3.90
€20
24.71%
3.10
€26
31.09%
€0
0.00%
€0
0.00%
Bwin - Καλώς ήρθες στα μεγάλα παιχνίδια
Bwin

Καλώς ήρθες στα μεγάλα παιχνίδια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
NoviBet - Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι!
NoviBet

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΓΓΡΑΦΗ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ