• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
€27,655
3.15
€8,389
31.50%
3.10
€8,524
32.01%
2.72
€9,715
36.48%
€641
62.38%
€386
37.62%
1001
€601
2.18
€215
44.13%
3.30
€142
29.15%
3.60
€130
26.72%
€62
54.17%
€52
45.83%
1003
€66
2.96
€17
32.49%
3.15
€16
30.53%
2.60
€20
36.99%
€7
59.03%
€5
40.97%
1004
€12
2.56
€2
38.03%
3.40
€2
28.63%
2.92
€2
33.34%
€3
50.79%
€3
49.21%
1007
€35
2.02
€17
47.56%
3.25
€10
29.56%
4.20
€8
22.88%
€0
59.60%
€0
40.40%
1009
€73
3.80
€17
24.84%
3.00
€21
31.46%
2.16
€29
43.70%
€4
65.07%
€2
34.93%
1061
€61
3.00
€1
31.12%
3.30
€1
28.29%
2.30
€2
40.59%
€28
49.21%
€29
50.79%
1068
€263
2.00
€121
47.81%
3.25
€75
29.42%
4.20
€58
22.77%
€6
62.41%
€4
37.59%
1069
€46
2.06
€14
45.42%
3.00
€10
31.19%
4.00
€7
23.39%
€9
65.89%
€5
34.11%
1070
€66
2.44
€22
39.17%
3.00
€18
31.86%
3.30
€17
28.96%
€6
62.93%
€3
37.07%
1077
€33
1.48
€20
60.46%
3.95
€7
22.65%
5.30
€5
16.88%
€0
0.00%
€0
0.00%
1146
€120
2.42
€45
37.62%
2.98
€37
30.55%
2.86
€38
31.83%
€0
0.00%
€0
0.00%
1154
€9
1.04
€0
0.00%
1.01
€0
0.00%
1.51
€0
0.00%
€4
48.33%
€5
51.67%
1156
€40
1.58
€23
56.60%
3.80
€9
23.53%
4.50
€8
19.87%
€0
0.00%
€0
0.00%
1157
€55
1.68
€29
52.57%
3.80
€13
23.24%
3.65
€13
24.19%
€0
0.00%
€0
0.00%
1199
€25
3.80
€6
23.69%
3.50
€6
25.72%
1.78
€13
50.58%
€0
0.00%
€0
0.00%
446
€1,044
2.06
€386
46.97%
3.70
€215
26.15%
3.60
€221
26.88%
€109
48.73%
€114
51.27%
447
€683
2.48
€199
39.58%
3.30
€149
29.75%
3.20
€154
30.67%
€105
58.19%
€76
41.81%
448
€581
3.25
€154
30.11%
3.15
€159
31.06%
2.52
€199
38.83%
€44
62.83%
€26
37.17%
449
€1,549
3.20
€463
30.30%
3.20
€463
30.30%
2.46
€603
39.41%
€10
51.83%
€10
48.17%
451
€23
2.26
€10
41.25%
3.25
€7
28.68%
3.10
€7
30.07%
€0
0.00%
€0
0.00%
452
€177
3.90
€43
24.46%
3.00
€56
31.79%
2.18
€78
43.75%
€0
0.00%
€0
0.00%
454
€282
2.00
€137
48.56%
3.50
€78
27.75%
4.10
€67
23.69%
€0
0.00%
€0
0.00%
455
€111
3.30
€30
28.93%
3.40
€29
28.08%
2.22
€45
43.00%
€3
48.30%
€3
51.70%
456
€8
1.73
€4
54.27%
3.85
€2
24.39%
4.40
€2
21.34%
€0
0.00%
€0
0.00%
457
€8
2.16
€3
42.80%
3.75
€2
24.65%
2.84
€3
32.55%
€0
0.00%
€0
0.00%
458
€81
1.32
€59
72.60%
5.50
€14
17.42%
9.60
€8
9.98%
€0
0.00%
€0
0.00%
459
€36
1.32
€20
71.81%
5.70
€5
16.63%
8.20
€3
11.56%
€3
29.52%
€6
70.48%
460
€68
2.22
€29
42.45%
3.30
€19
28.56%
3.25
€20
29.00%
€0
0.00%
€0
0.00%
461
€27
3.30
€8
28.72%
3.75
€7
25.27%
2.06
€12
46.01%
€0
0.00%
€0
0.00%
462
€33
1.23
€19
57.46%
3.25
€7
21.75%
3.40
€7
20.79%
€0
0.00%
€0
0.00%
464
€13
1.20
€0
0.00%
2.10
€0
0.00%
1.93
€0
0.00%
€8
58.67%
€5
41.33%
465
€9
2.06
€4
39.97%
2.40
€3
34.30%
3.20
€2
25.73%
€0
0.00%
€0
0.00%
469
€25
2.84
€7
29.53%
2.40
€9
34.94%
2.36
€9
35.53%
€0
0.00%
€0
0.00%
470
€70
2.00
€25
35.29%
2.46
€20
28.69%
1.96
€25
36.01%
€0
0.00%
€0
0.00%
476
€99
3.10
€30
29.86%
3.55
€26
26.07%
2.10
€44
44.07%
€0
0.00%
€0
0.00%
478
€2,028
1.30
€1,543
76.12%
6.20
€324
15.96%
12.50
€161
7.92%
€0
0.00%
€0
0.00%
479
€27,136
9.40
€2,719
10.52%
5.40
€4,733
18.32%
1.39
€18,389
71.16%
€547
42.28%
€747
57.72%
480
€3,256
1.21
€2,564
81.41%
7.60
€408
12.96%
17.50
€177
5.63%
€42
38.85%
€65
61.15%
481
€6,803
2.14
€823
46.01%
3.55
€496
27.74%
3.75
€470
26.26%
€2,595
51.76%
€2,419
48.24%
482
€583
4.60
€97
20.93%
3.90
€115
24.68%
1.77
€253
54.39%
€53
44.65%
€66
55.35%
483
€1,808
1.92
€934
51.64%
3.70
€484
26.80%
4.60
€390
21.56%
€0
0.00%
€0
0.00%
485
€70
3.70
€1
24.20%
3.15
€2
28.43%
1.89
€3
47.38%
€36
57.07%
€27
42.93%
486
€22
2.50
€8
38.00%
3.25
€6
29.23%
2.90
€7
32.76%
€0
0.00%
€0
0.00%
487
€68
2.58
€24
35.87%
3.45
€18
26.82%
2.48
€25
37.31%
€0
0.00%
€0
0.00%
488
€106
1.60
€0
0.00%
3.75
€0
0.00%
4.90
€0
0.00%
€51
48.05%
€55
51.95%
490
€3,809
1.64
€2,267
59.91%
4.30
€865
22.85%
5.70
€652
17.24%
€10
42.20%
€14
57.80%
491
€1,437
1.90
€734
51.10%
3.85
€362
25.22%
4.10
€340
23.68%
€0
0.00%
€0
0.00%
493
€1,352
1.48
€891
65.88%
5.30
€249
18.40%
6.20
€213
15.73%
€0
0.00%
€0
0.00%
494
€11,690
2.20
€5,199
44.48%
4.00
€2,860
24.46%
3.15
€3,631
31.06%
€0
0.00%
€0
0.00%
495
€1,747
2.32
€743
42.54%
3.85
€448
25.63%
3.10
€556
31.83%
€0
0.00%
€0
0.00%
496
€174
1.43
€116
66.88%
4.40
€38
21.74%
8.40
€20
11.39%
€0
0.00%
€0
0.00%
497
€11
1.39
€8
68.91%
4.80
€2
19.95%
8.60
€1
11.14%
€0
0.00%
€0
0.00%
498
€492
1.34
€352
71.57%
5.20
€91
18.44%
9.60
€49
9.99%
€0
0.00%
€0
0.00%
499
€33
1.89
€0
0.00%
1.08
€0
0.00%
1.04
€0
0.00%
€20
59.46%
€13
40.54%
501
€248
5.40
€44
17.78%
3.55
€67
27.04%
1.74
€137
55.18%
€0
0.00%
€0
0.00%
504
€3,102
2.38
€1,270
40.94%
3.25
€930
29.98%
3.35
€902
29.08%
€0
0.00%
€0
0.00%
505
€1,765
2.32
€738
41.92%
3.30
€519
29.47%
3.40
€503
28.61%
€3
57.51%
€2
42.49%
506
€76,065
2.34
€32,148
42.38%
3.95
€19,045
25.11%
3.05
€24,664
32.51%
€74
35.81%
€133
64.19%
507
€4,725
1.51
€3,109
65.79%
4.70
€999
21.14%
7.60
€618
13.07%
€0
0.00%
€0
0.00%
508
€548
1.86
€270
53.72%
3.80
€132
26.29%
5.00
€101
19.98%
€22
49.34%
€23
50.66%
510
€377
1.51
€242
64.22%
4.60
€80
21.08%
6.60
€55
14.69%
€0
0.00%
€0
0.00%
511
€1,369
3.70
€356
26.64%
3.45
€382
28.57%
2.20
€599
44.80%
€17
54.82%
€14
45.18%
512
€33
1.21
€26
80.19%
7.40
€4
13.11%
14.50
€2
6.69%
€0
0.00%
€0
0.00%
513
€226
1.69
€130
57.35%
4.70
€47
20.62%
4.40
€50
22.03%
€0
0.00%
€0
0.00%
514
€598
2.20
€268
44.74%
4.10
€144
24.01%
3.15
€187
31.25%
€0
0.00%
€0
0.00%
516
€1,785
2.28
€764
42.79%
4.10
€425
23.80%
2.92
€596
33.41%
€0
0.00%
€0
0.00%
517
€1
2.88
€0
31.13%
3.00
€0
29.89%
2.30
€0
38.98%
€0
57.89%
€0
42.11%
518
€1
1.58
€0
57.38%
3.65
€0
24.84%
5.10
€0
17.78%
€0
0.00%
€0
0.00%
519
€26
2.82
€8
33.01%
2.96
€8
31.45%
2.62
€9
35.53%
€0
0.00%
€0
0.00%
520
€4,639
3.20
€1,369
29.75%
3.30
€1,327
28.85%
2.30
€1,904
41.40%
€21
51.85%
€19
48.15%
521
€2
2.50
€1
30.34%
2.42
€1
31.35%
1.98
€1
38.31%
€0
0.00%
€0
0.00%
523
€18,164
6.40
€2,765
15.51%
4.50
€3,932
22.06%
1.59
€11,129
62.43%
€135
40.10%
€202
59.90%
525
€4
2.50
€1
35.50%
3.30
€1
26.89%
2.36
€2
37.61%
€0
0.00%
€0
0.00%
528
€24
2.40
€9
37.37%
3.05
€7
29.41%
2.70
€8
33.22%
€0
0.00%
€0
0.00%
529
€970
9.20
€96
10.55%
4.40
€200
22.06%
1.44
€610
67.39%
€38
57.87%
€27
42.13%
530
€67,860
1.66
€39,474
59.93%
4.40
€14,892
22.61%
5.70
€11,496
17.45%
€812
40.63%
€1,186
59.37%
531
€254
1.86
€132
51.81%
3.60
€68
26.77%
4.50
€54
21.42%
€0
0.00%
€0
0.00%
532
€675
2.48
€261
39.67%
3.60
€180
27.32%
2.98
€217
33.01%
€8
44.85%
€10
55.15%
533
€147
1.40
€101
68.46%
4.70
€30
20.39%
8.60
€16
11.14%
€0
0.00%
€0
0.00%
534
€1,519
1.63
€876
59.87%
4.00
€357
24.40%
6.20
€230
15.74%
€31
56.12%
€24
43.88%
535
€15
1.50
€0
0.00%
3.70
€0
0.00%
5.80
€0
0.00%
€8
53.66%
€7
46.34%
887
€115
2.60
€43
37.36%
3.80
€29
25.56%
2.62
€43
37.08%
€0
0.00%
€0
0.00%
888
€11
1.87
€5
51.50%
3.85
€3
25.01%
4.10
€2
23.49%
€0
0.00%
€0
0.00%
Bwin - Στοίχημα με καλύτερες αποδόσεις!
Bwin

Στοίχημα με καλύτερες αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
NoviBet - Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!
NoviBet

Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ