Ανάλυση Αγώνα
ΒΑΡΚΕΡΤ (2.993), ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Εκτίμηση