Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και προτάσεις από τη Σκανδιναβία

Παρουσιάζει ο Πάνος Κραψίτης