• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1032
€1,051
2.78
€24
35.12%
3.50
€19
27.90%
2.64
€25
36.98%
€486
49.49%
€496
50.51%
1078
€3,268
2.06
€1,425
47.79%
3.65
€804
26.97%
3.90
€753
25.24%
€132
46.46%
€152
53.54%
415
€1,758
1.68
€1,036
59.01%
4.20
€414
23.60%
5.70
€305
17.39%
€2
48.07%
€2
51.93%
416
€36
1.74
€20
55.38%
3.60
€10
26.77%
5.40
€6
17.85%
€0
0.00%
€0
0.00%
418
€2,005
1.42
€1,270
69.84%
4.90
€368
20.24%
10.00
€180
9.92%
€84
45.32%
€102
54.68%
419
€6,382
1.80
€3,203
55.02%
3.55
€1,624
27.90%
5.80
€994
17.08%
€338
60.19%
€223
39.81%
420
€1,335
2.54
€405
38.42%
3.30
€312
29.58%
3.05
€337
32.00%
€150
53.44%
€131
46.56%
421
€134
2.48
€41
39.37%
3.35
€30
29.14%
3.10
€33
31.49%
€16
53.16%
€14
46.84%
422
€1,123
2.40
€416
41.33%
3.65
€274
27.18%
3.15
€317
31.49%
€48
41.65%
€68
58.35%
423
€233,660
6.00
€37,834
16.53%
4.00
€56,751
24.79%
1.69
€134,323
58.68%
€2,145
45.14%
€2,607
54.86%
424
€1,368
1.84
€717
54.09%
4.10
€322
24.27%
4.60
€287
21.64%
€16
38.05%
€26
61.95%
425
€1,893
3.80
€347
26.07%
3.70
€356
26.77%
2.10
€628
47.17%
€256
45.59%
€306
54.41%
426
€410
1.91
€185
50.67%
3.15
€112
30.72%
5.20
€68
18.61%
€30
65.06%
€16
34.94%
427
€1,355
2.30
€562
42.73%
3.20
€404
30.71%
3.70
€349
26.56%
€21
53.16%
€19
46.84%
428
€834
1.91
€362
50.79%
3.45
€201
28.12%
4.60
€150
21.09%
€61
51.03%
€59
48.97%
429
€622
4.10
€148
23.93%
3.20
€189
30.66%
2.16
€280
45.42%
€3
57.36%
€2
42.64%
430
€120
2.30
€49
41.14%
3.05
€37
31.03%
3.40
€33
27.83%
€0
0.00%
€0
0.00%
431
€44,671
3.25
€12,203
30.58%
3.35
€11,839
29.67%
2.50
€15,864
39.75%
€2,531
53.13%
€2,233
46.87%
432
€2
2.34
€1
40.22%
3.20
€1
29.41%
3.10
€1
30.36%
€0
0.00%
€0
0.00%
433
€1,611
1.97
€759
50.25%
3.15
€475
31.42%
5.40
€277
18.33%
€62
62.22%
€38
37.78%
434
€164
1.95
€45
50.28%
3.30
€26
29.71%
4.90
€18
20.01%
€42
56.42%
€33
43.58%
435
€161
1.52
€3
61.41%
4.10
€1
22.77%
5.90
€1
15.82%
€66
42.07%
€91
57.93%
436
€457
2.02
€150
48.28%
3.15
€96
30.96%
4.70
€64
20.75%
€91
62.50%
€55
37.50%
437
€40,056
1.22
€31,548
81.53%
7.60
€5,064
13.09%
18.50
€2,080
5.38%
€404
29.62%
€959
70.38%
438
€8,731
1.90
€4,310
52.33%
3.75
€2,184
26.51%
4.70
€1,743
21.16%
€240
48.48%
€255
51.52%
439
€4,102
2.86
€1,175
34.53%
3.45
€974
28.62%
2.68
€1,254
36.85%
€355
50.88%
€343
49.12%
440
€7,292
2.28
€2,726
43.77%
3.60
€1,727
27.72%
3.50
€1,776
28.51%
€540
50.75%
€524
49.25%
441
€6,352
2.08
€2,932
47.21%
3.60
€1,694
27.28%
3.85
€1,584
25.51%
€76
53.44%
€66
46.56%
443
€3,183
2.96
€994
33.32%
3.30
€892
29.88%
2.68
€1,098
36.80%
€106
53.67%
€92
46.33%
444
€1,020
2.40
€412
40.60%
3.05
€324
31.95%
3.55
€279
27.45%
€2
49.14%
€2
50.86%
445
€1,474
1.32
€1,048
71.07%
4.80
€288
19.55%
10.00
€138
9.38%
€0
0.00%
€0
0.00%
446
€314
1.69
€179
57.14%
4.10
€74
23.55%
5.00
€61
19.31%
€0
0.00%
€0
0.00%
447
€611
2.20
€270
44.38%
3.75
€159
26.04%
3.30
€180
29.59%
€1
48.21%
€1
51.79%
448
€5
2.70
€2
34.03%
3.00
€1
30.63%
2.60
€2
35.34%
€0
0.00%
€0
0.00%
449
€483
4.80
€93
19.57%
4.40
€101
21.35%
1.59
€279
59.08%
€4
34.79%
€7
65.21%
450
€7,642
2.18
€3,266
45.61%
3.30
€2,157
30.13%
4.10
€1,737
24.25%
€263
54.64%
€218
45.36%
451
€7,089
2.42
€2,819
40.45%
3.50
€1,949
27.97%
3.10
€2,201
31.58%
€69
57.64%
€51
42.36%
453
€605
2.66
€220
36.41%
4.00
€147
24.21%
2.46
€238
39.37%
€0
0.00%
€0
0.00%
454
€15,033
1.83
€8,092
54.15%
4.00
€3,702
24.77%
4.70
€3,151
21.08%
€37
41.87%
€51
58.13%
455
€2,069
3.40
€578
28.73%
3.35
€586
29.16%
2.32
€847
42.11%
€31
54.68%
€26
45.32%
456
€661
2.18
€277
44.76%
3.30
€183
29.57%
3.80
€159
25.68%
€25
59.46%
€17
40.54%
457
€7,762
1.83
€3,563
53.98%
3.95
€1,651
25.01%
4.70
€1,387
21.02%
€545
46.97%
€615
53.03%
458
€591
2.68
€188
36.79%
3.25
€155
30.34%
3.00
€168
32.87%
€46
58.35%
€33
41.65%
459
€79
2.56
€29
36.78%
3.45
€21
27.29%
2.62
€28
35.93%
€0
0.00%
€0
0.00%
460
€891
2.16
€359
45.60%
3.50
€222
28.14%
3.75
€207
26.26%
€53
50.89%
€51
49.11%
461
€1,051
2.38
€436
41.48%
3.45
€301
28.61%
3.30
€314
29.91%
€0
0.00%
€0
0.00%
462
€2,024
2.48
€756
39.58%
3.30
€568
29.75%
3.20
€586
30.67%
€62
53.57%
€53
46.43%
463
€54
2.80
€17
31.68%
3.05
€16
29.08%
2.26
€21
39.24%
€0
0.00%
€0
0.00%
464
€1,205
2.44
€480
39.85%
3.90
€300
24.93%
2.76
€424
35.23%
€0
0.00%
€0
0.00%
465
€358
1.51
€228
63.62%
4.60
€75
20.88%
6.20
€56
15.49%
€0
0.00%
€0
0.00%
466
€169
4.30
€38
22.57%
3.80
€43
25.54%
1.87
€87
51.89%
€1
47.69%
€1
52.31%
467
€89
1.85
€43
50.16%
3.80
€21
24.42%
3.65
€22
25.42%
€2
43.01%
€3
56.99%
468
€13
2.66
€4
33.77%
2.86
€4
31.41%
2.58
€5
34.82%
€0
0.00%
€0
0.00%
469
€20
2.06
€9
44.25%
3.15
€6
28.94%
3.40
€5
26.81%
€0
0.00%
€0
0.00%
471
€1,129
1.56
€568
63.20%
4.20
€211
23.47%
7.40
€120
13.32%
€125
54.18%
€106
45.82%
472
€4,204
1.86
€2,220
52.80%
3.80
€1,086
25.85%
4.60
€897
21.35%
€0
0.00%
€0
0.00%
473
€26,724
1.27
€20,588
77.74%
6.00
€4,358
16.45%
17.00
€1,538
5.81%
€109
45.50%
€131
54.50%
474
€1,586
3.30
€472
29.79%
3.25
€480
30.25%
2.46
€634
39.96%
€0
0.00%
€0
0.00%
476
€2,233
2.46
€837
39.59%
3.25
€633
29.97%
3.20
€643
30.44%
€67
55.92%
€53
44.08%
477
€12,712
1.85
€6,801
53.74%
3.45
€3,647
28.82%
5.70
€2,207
17.44%
€33
57.43%
€24
42.57%
478
€4,049
2.80
€1,348
35.29%
3.25
€1,162
30.40%
2.88
€1,311
34.31%
€131
57.28%
€98
42.72%
479
€1,104
1.89
€572
52.22%
3.75
€288
26.32%
4.60
€235
21.46%
€5
50.51%
€5
49.49%
480
€2,003
4.40
€440
22.34%
3.45
€561
28.50%
2.00
€968
49.16%
€18
54.08%
€15
45.92%
481
€104,902
1.88
€54,081
52.82%
3.45
€29,470
28.79%
5.40
€18,828
18.39%
€1,562
61.90%
€961
38.10%
482
€37,643
1.95
€18,836
50.94%
3.75
€9,794
26.49%
4.40
€8,348
22.57%
€315
47.37%
€350
52.63%
485
€992
3.20
€306
30.82%
3.60
€272
27.39%
2.36
€415
41.79%
€0
0.00%
€0
0.00%
486
€2,160
2.42
€829
40.52%
3.40
€590
28.84%
3.20
€627
30.64%
€62
53.44%
€54
46.56%
487
€1,563
2.30
€399
42.77%
3.65
€252
26.95%
3.25
€283
30.27%
€272
43.22%
€357
56.78%
488
€993
2.98
€321
32.73%
3.45
€277
28.27%
2.50
€383
39.01%
€6
52.93%
€5
47.07%
489
€280
1.72
€157
55.84%
3.85
€70
24.95%
5.00
€54
19.21%
€0
0.00%
€0
0.00%
490
€1,062
4.40
€236
22.25%
4.30
€242
22.76%
1.78
€584
54.99%
€0
0.00%
€0
0.00%
491
€216
1.80
€113
52.12%
3.60
€56
26.06%
4.30
€47
21.82%
€0
0.00%
€0
0.00%
492
€5,050
2.30
€1,915
43.19%
3.40
€1,295
29.22%
3.60
€1,223
27.59%
€332
53.77%
€285
46.23%
493
€626
1.84
€335
53.51%
4.00
€154
24.61%
4.50
€137
21.88%
€0
0.00%
€0
0.00%
494
€5,076
2.82
€1,670
35.01%
3.35
€1,406
29.47%
2.78
€1,695
35.52%
€162
53.27%
€142
46.73%
495
€2,149
4.00
€524
24.40%
3.35
€626
29.13%
2.10
€999
46.47%
€0
0.00%
€0
0.00%
496
€2,109
2.86
€724
34.33%
3.35
€618
29.31%
2.70
€767
36.36%
€0
0.00%
€0
0.00%
497
€51
3.70
€13
25.27%
3.70
€13
25.27%
1.89
€25
49.47%
€0
0.00%
€0
0.00%
498
€3,643
2.30
€1,088
43.38%
3.50
€715
28.51%
3.55
€705
28.11%
€575
50.63%
€561
49.37%
499
€1,607
1.92
€812
51.10%
3.50
€445
28.03%
4.70
€332
20.87%
€10
55.19%
€8
44.81%
500
€2,669
2.26
€1,148
43.24%
3.30
€786
29.61%
3.60
€720
27.15%
€8
53.30%
€7
46.70%
501
€226
3.30
€66
29.38%
3.60
€61
26.94%
2.22
€99
43.68%
€0
0.00%
€0
0.00%
502
€1,342
2.88
€456
34.02%
3.30
€398
29.69%
2.70
€487
36.29%
€0
0.00%
€0
0.00%
503
€4,475
1.76
€2,506
56.11%
3.60
€1,225
27.43%
6.00
€735
16.46%
€5
58.97%
€3
41.03%
504
€554
2.00
€274
49.48%
3.75
€146
26.39%
4.10
€134
24.14%
€0
0.00%
€0
0.00%
505
€1,150
3.00
€321
32.93%
3.30
€292
29.93%
2.66
€362
37.14%
€96
55.42%
€77
44.58%
506
€575
2.38
€232
40.43%
3.00
€184
32.08%
3.50
€158
27.49%
€0
0.00%
€0
0.00%
507
€37,816
3.80
€9,567
26.23%
4.30
€8,455
23.18%
1.97
€18,454
50.59%
€476
35.48%
€865
64.52%
508
€1,376
4.20
€312
22.97%
3.35
€391
28.80%
2.00
€655
48.23%
€10
60.59%
€7
39.41%
510
€29
2.58
€0
0.00%
3.60
€0
0.00%
2.78
€0
0.00%
€14
46.70%
€16
53.30%
511
€807
1.54
€478
64.07%
4.30
€171
22.95%
7.60
€97
12.98%
€32
53.54%
€28
46.46%
513
€438
2.66
€152
35.89%
3.45
€117
27.67%
2.62
€154
36.44%
€7
47.34%
€8
52.66%
514
€54,248
1.26
€42,790
78.91%
7.40
€7,286
13.44%
13.00
€4,147
7.65%
€7
29.02%
€18
70.98%
515
€283
1.81
€153
53.90%
3.85
€72
25.34%
4.70
€59
20.76%
€0
0.00%
€0
0.00%
516
€86
2.70
€27
35.49%
3.50
€21
27.38%
2.58
€28
37.14%
€4
42.57%
€6
57.43%
518
€752
2.98
€247
32.79%
3.15
€233
31.02%
2.70
€272
36.19%
€0
0.00%
€0
0.00%
519
€10
3.95
€1
23.62%
2.92
€2
31.95%
2.10
€2
44.43%
€2
51.92%
€2
48.08%
520
€18,105
2.40
€7,330
41.28%
3.40
€5,174
29.14%
3.35
€5,251
29.58%
€197
56.30%
€153
43.70%
521
€183
1.35
€80
70.01%
5.20
€21
18.18%
8.00
€14
11.81%
€24
34.80%
€45
65.20%
522
€5,781
1.80
€3,069
55.11%
3.90
€1,416
25.44%
5.10
€1,083
19.45%
€106
50.00%
€106
50.00%
523
€60,349
2.30
€25,236
43.19%
3.40
€17,072
29.22%
3.60
€16,123
27.59%
€1,082
56.44%
€835
43.56%
524
€8,414
2.56
€2,465
38.53%
3.45
€1,829
28.59%
3.00
€2,103
32.88%
€994
49.25%
€1,024
50.75%
525
€58
2.02
€28
47.80%
3.75
€15
25.75%
3.65
€15
26.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
526
€78
5.50
€8
17.62%
4.10
€11
23.64%
1.65
€28
58.74%
€11
37.17%
€19
62.83%
527
€94
2.00
€37
49.12%
3.65
€20
26.92%
4.10
€18
23.96%
€10
52.52%
€9
47.48%
528
€873
2.88
€94
34.15%
3.90
€69
25.22%
2.42
€111
40.64%
€209
34.96%
€389
65.04%
537
€54
1.59
€19
61.81%
4.40
€7
22.34%
6.20
€5
15.85%
€9
37.25%
€14
62.75%
538
€237
2.38
€97
40.82%
2.92
€79
33.27%
3.75
€61
25.91%
€0
0.00%
€0
0.00%
539
€50
2.12
€17
46.08%
3.55
€10
27.52%
3.70
€10
26.40%
€5
46.33%
€6
53.67%
541
€5,787
2.62
€1,947
37.73%
3.20
€1,594
30.89%
3.15
€1,619
31.38%
€380
60.58%
€247
39.42%
542
€277
3.55
€47
27.34%
3.50
€48
27.73%
2.16
€78
44.93%
€51
48.60%
€54
51.40%
543
€1,907
2.82
€443
35.10%
3.05
€410
32.45%
3.05
€410
32.45%
€427
66.22%
€218
33.78%
544
€31,474
6.60
€3,458
15.08%
4.80
€4,755
20.73%
1.55
€14,726
64.19%
€3,628
42.51%
€4,907
57.49%
545
€49
1.77
€16
55.56%
3.75
€8
26.23%
5.40
€5
18.21%
€11
54.59%
€9
45.41%
546
€602
1.69
€258
58.17%
4.00
€109
24.58%
5.70
€77
17.25%
€76
47.69%
€83
52.31%
547
€8,387
2.18
€3,767
45.34%
3.30
€2,488
29.95%
4.00
€2,053
24.71%
€47
59.56%
€32
40.44%
548
€714
3.85
€144
25.55%
3.75
€148
26.23%
2.04
€272
48.22%
€71
47.69%
€78
52.31%
550
€3
3.70
€0
25.57%
3.05
€1
31.02%
2.18
€1
43.40%
€1
60.50%
€1
39.50%
551
€132
3.65
€20
26.70%
3.15
€23
30.94%
2.30
€32
42.37%
€37
64.52%
€20
35.48%
552
€614
2.78
€215
35.00%
2.94
€203
33.10%
3.05
€196
31.90%
€0
0.00%
€0
0.00%
553
€52
2.34
€15
40.59%
3.30
€11
28.78%
3.10
€11
30.64%
€8
54.88%
€7
45.12%
554
€270
2.82
€92
34.11%
3.10
€84
31.03%
2.76
€94
34.85%
€0
0.00%
€0
0.00%
555
€198
1.44
€130
65.84%
4.90
€38
19.35%
6.40
€29
14.81%
€0
0.00%
€0
0.00%
Bwin - Live the Action!
Bwin

Live the Action!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
NoviBet - Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!
NoviBet

Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ