• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1032
€1,064
2.78
€24
35.12%
3.50
€19
27.90%
2.64
€25
36.98%
€493
49.49%
€503
50.51%
1078
€3,538
2.08
€1,532
47.56%
3.70
€861
26.74%
3.85
€828
25.70%
€147
46.46%
€169
53.54%
415
€1,924
1.68
€1,130
58.82%
4.20
€452
23.53%
5.60
€339
17.65%
€2
48.07%
€2
51.93%
416
€37
1.74
€20
55.38%
3.60
€10
26.77%
5.40
€7
17.85%
€0
0.00%
€0
0.00%
418
€2,019
1.42
€1,280
69.84%
4.90
€371
20.24%
10.00
€182
9.92%
€84
45.32%
€102
54.68%
419
€7,708
1.80
€3,948
55.24%
3.60
€1,974
27.62%
5.80
€1,225
17.14%
€338
60.19%
€223
39.81%
420
€1,455
2.44
€465
39.58%
3.30
€344
29.27%
3.10
€366
31.15%
€150
53.44%
€131
46.56%
421
€134
2.48
€41
39.37%
3.35
€30
29.14%
3.10
€33
31.49%
€16
53.16%
€14
46.84%
422
€1,123
2.40
€416
41.33%
3.65
€274
27.18%
3.15
€317
31.49%
€48
41.65%
€68
58.35%
423
€236,830
6.00
€38,292
16.53%
4.00
€57,438
24.79%
1.69
€135,947
58.68%
€2,307
44.78%
€2,846
55.22%
424
€1,368
1.84
€717
54.09%
4.10
€322
24.27%
4.60
€287
21.64%
€16
38.05%
€26
61.95%
425
€2,042
3.80
€386
26.07%
3.70
€396
26.77%
2.10
€698
47.17%
€256
45.59%
€306
54.41%
426
€410
1.92
€184
50.54%
3.15
€112
30.80%
5.20
€68
18.66%
€30
65.06%
€16
34.94%
427
€1,360
2.32
€558
42.31%
3.15
€411
31.16%
3.70
€350
26.53%
€21
53.71%
€19
46.29%
428
€852
1.90
€374
51.15%
3.45
€206
28.17%
4.70
€151
20.68%
€62
51.97%
€58
48.03%
429
€623
4.10
€148
23.93%
3.20
€190
30.66%
2.16
€281
45.42%
€3
56.63%
€2
43.37%
430
€120
2.28
€50
41.35%
3.05
€37
30.91%
3.40
€33
27.73%
€0
0.00%
€0
0.00%
431
€45,438
3.25
€12,253
30.48%
3.35
€11,887
29.57%
2.48
€16,057
39.95%
€2,785
53.13%
€2,457
46.87%
432
€2
2.32
€1
41.00%
3.20
€1
29.73%
3.25
€1
29.27%
€0
0.00%
€0
0.00%
433
€1,633
1.97
€770
50.25%
3.15
€482
31.42%
5.40
€281
18.33%
€62
61.84%
€38
38.16%
434
€186
1.92
€56
50.67%
3.30
€33
29.48%
4.90
€22
19.85%
€42
56.42%
€33
43.58%
435
€161
1.55
€3
60.95%
4.10
€1
23.04%
5.90
€1
16.01%
€66
42.07%
€91
57.93%
436
€482
2.04
€162
48.27%
3.20
€103
30.77%
4.70
€70
20.95%
€91
62.50%
€55
37.50%
437
€42,249
1.22
€33,298
81.53%
7.60
€5,345
13.09%
18.50
€2,196
5.38%
€418
29.62%
€992
70.38%
438
€8,755
1.90
€4,317
52.33%
3.75
€2,187
26.51%
4.70
€1,745
21.15%
€244
48.37%
€261
51.63%
439
€4,836
2.92
€1,405
33.97%
3.45
€1,190
28.75%
2.66
€1,543
37.29%
€355
50.88%
€343
49.12%
440
€7,842
2.28
€2,938
43.42%
3.55
€1,887
27.89%
3.45
€1,942
28.69%
€543
50.51%
€532
49.49%
441
€6,352
2.08
€2,932
47.21%
3.60
€1,694
27.28%
3.85
€1,584
25.51%
€76
53.57%
€66
46.43%
443
€3,266
2.96
€1,025
33.41%
3.30
€919
29.97%
2.70
€1,124
36.63%
€107
53.90%
€91
46.10%
444
€1,040
2.40
€420
40.60%
3.05
€331
31.95%
3.55
€284
27.45%
€3
62.22%
€2
37.78%
445
€1,474
1.35
€1,061
71.96%
5.30
€270
18.33%
10.00
€143
9.71%
€0
0.00%
€0
0.00%
446
€314
1.69
€181
57.77%
4.10
€75
23.81%
5.30
€58
18.42%
€0
0.00%
€0
0.00%
447
€751
2.26
€326
43.56%
3.70
€199
26.61%
3.30
€223
29.83%
€1
48.85%
€1
51.15%
448
€5
2.78
€2
33.72%
3.10
€1
30.24%
2.60
€2
36.05%
€0
0.00%
€0
0.00%
449
€483
5.10
€89
18.81%
4.60
€99
20.85%
1.59
€285
60.33%
€4
35.11%
€7
64.89%
450
€7,693
2.16
€3,306
45.84%
3.30
€2,164
30.01%
4.10
€1,742
24.15%
€263
54.64%
€218
45.36%
451
€8,087
2.44
€3,191
40.05%
3.50
€2,224
27.92%
3.05
€2,553
32.04%
€69
57.64%
€51
42.36%
453
€605
2.68
€219
36.24%
3.95
€149
24.59%
2.48
€237
39.17%
€0
0.00%
€0
0.00%
454
€16,014
1.80
€8,779
55.13%
4.10
€3,854
24.20%
4.80
€3,292
20.67%
€36
41.52%
€51
58.48%
455
€2,117
3.40
€592
28.73%
3.35
€601
29.16%
2.32
€867
42.11%
€31
54.55%
€26
45.45%
456
€661
2.18
€276
44.60%
3.30
€183
29.47%
3.75
€161
25.93%
€25
59.66%
€17
40.34%
457
€7,838
1.82
€3,585
54.11%
3.95
€1,652
24.93%
4.70
€1,388
20.95%
€570
46.97%
€643
53.03%
458
€607
2.66
€195
36.97%
3.25
€160
30.26%
3.00
€173
32.78%
€46
58.06%
€33
41.94%
459
€79
2.62
€29
36.44%
3.45
€22
27.67%
2.66
€28
35.89%
€0
0.00%
€0
0.00%
460
€891
2.16
€359
45.60%
3.50
€222
28.14%
3.75
€207
26.26%
€53
51.15%
€51
48.85%
461
€1,051
2.38
€436
41.48%
3.45
€301
28.61%
3.30
€314
29.91%
€0
0.00%
€0
0.00%
462
€2,024
2.48
€756
39.58%
3.30
€568
29.75%
3.20
€586
30.67%
€62
53.94%
€53
46.06%
463
€55
3.00
€17
31.41%
3.25
€16
28.99%
2.38
€22
39.59%
€0
0.00%
€0
0.00%
464
€1,205
2.50
€477
39.56%
3.90
€306
25.36%
2.82
€423
35.07%
€0
0.00%
€0
0.00%
465
€358
1.51
€231
64.40%
4.40
€79
22.10%
7.20
€48
13.51%
€0
0.00%
€0
0.00%
466
€169
4.30
€38
22.71%
3.85
€42
25.36%
1.88
€87
51.93%
€1
48.09%
€1
51.91%
467
€89
1.85
€43
50.83%
3.80
€21
24.75%
3.85
€21
24.42%
€2
42.93%
€3
57.07%
468
€13
2.78
€4
33.70%
2.94
€4
31.86%
2.72
€5
34.44%
€0
0.00%
€0
0.00%
469
€20
2.10
€9
44.65%
3.20
€6
29.30%
3.60
€5
26.05%
€0
0.00%
€0
0.00%
471
€1,139
1.56
€574
63.20%
4.20
€213
23.47%
7.40
€121
13.32%
€125
54.18%
€106
45.82%
472
€4,204
1.85
€2,225
52.94%
3.80
€1,083
25.77%
4.60
€895
21.29%
€0
0.00%
€0
0.00%
473
€26,789
1.27
€20,603
77.60%
6.00
€4,361
16.43%
16.50
€1,586
5.97%
€109
45.50%
€131
54.50%
474
€1,586
3.30
€472
29.79%
3.25
€480
30.25%
2.46
€634
39.96%
€0
0.00%
€0
0.00%
476
€2,233
2.46
€837
39.59%
3.25
€633
29.97%
3.20
€643
30.44%
€67
55.92%
€53
44.08%
477
€13,172
1.85
€7,048
53.74%
3.45
€3,779
28.82%
5.70
€2,288
17.44%
€33
57.43%
€24
42.57%
478
€4,049
2.80
€1,348
35.29%
3.25
€1,162
30.40%
2.88
€1,311
34.31%
€131
57.28%
€98
42.72%
479
€1,104
1.88
€573
52.36%
3.75
€287
26.25%
4.60
€234
21.40%
€5
50.51%
€5
49.49%
480
€2,003
4.40
€440
22.34%
3.45
€561
28.50%
2.00
€968
49.16%
€18
54.08%
€15
45.92%
481
€107,725
1.88
€55,566
52.82%
3.45
€30,279
28.79%
5.40
€19,345
18.39%
€1,569
61.90%
€966
38.10%
482
€38,623
1.96
€19,286
50.81%
3.75
€10,080
26.56%
4.40
€8,591
22.63%
€315
47.37%
€350
52.63%
483
€5
2.70
€2
35.36%
3.10
€2
30.79%
2.82
€2
33.85%
€0
0.00%
€0
0.00%
485
€1,008
3.20
€311
30.82%
3.60
€276
27.39%
2.36
€421
41.79%
€0
0.00%
€0
0.00%
486
€2,161
2.44
€825
40.32%
3.40
€592
28.94%
3.20
€629
30.74%
€62
53.57%
€53
46.43%
487
€1,622
2.30
€417
42.57%
3.65
€263
26.83%
3.20
€299
30.60%
€280
43.50%
€364
56.50%
488
€993
2.98
€321
32.73%
3.45
€277
28.27%
2.50
€383
39.01%
€6
52.93%
€5
47.07%
489
€299
1.73
€168
56.23%
4.00
€73
24.32%
5.00
€58
19.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
490
€1,185
4.20
€273
23.02%
4.10
€280
23.58%
1.81
€633
53.41%
€0
0.00%
€0
0.00%
491
€217
1.83
€113
51.98%
3.75
€55
25.37%
4.20
€49
22.65%
€0
0.00%
€0
0.00%
492
€5,136
2.30
€1,952
43.19%
3.40
€1,320
29.22%
3.60
€1,247
27.59%
€332
53.77%
€285
46.23%
493
€626
1.84
€335
53.51%
4.00
€154
24.61%
4.50
€137
21.88%
€0
0.00%
€0
0.00%
494
€5,076
2.82
€1,670
35.01%
3.35
€1,406
29.47%
2.78
€1,695
35.52%
€162
53.27%
€142
46.73%
495
€2,283
3.95
€572
25.06%
3.40
€665
29.11%
2.16
€1,046
45.83%
€0
0.00%
€0
0.00%
496
€2,109
2.86
€724
34.33%
3.35
€618
29.31%
2.70
€767
36.36%
€0
0.00%
€0
0.00%
497
€51
3.90
€13
24.53%
3.85
€13
24.85%
1.89
€26
50.62%
€0
0.00%
€0
0.00%
498
€3,700
2.30
€1,112
43.38%
3.50
€731
28.51%
3.55
€721
28.11%
€578
50.88%
€558
49.12%
499
€1,607
1.92
€812
51.10%
3.50
€445
28.03%
4.70
€332
20.87%
€10
55.42%
€8
44.58%
500
€2,692
2.26
€1,157
43.24%
3.30
€793
29.61%
3.60
€727
27.15%
€8
53.30%
€7
46.70%
501
€237
3.45
€67
28.21%
3.70
€62
26.31%
2.14
€108
45.48%
€0
0.00%
€0
0.00%
502
€1,344
2.86
€461
34.33%
3.35
€394
29.31%
2.70
€489
36.36%
€0
0.00%
€0
0.00%
503
€4,489
1.76
€2,514
56.11%
3.60
€1,229
27.43%
6.00
€738
16.46%
€5
59.17%
€3
40.83%
504
€554
2.00
€274
49.48%
3.75
€146
26.39%
4.10
€134
24.14%
€0
0.00%
€0
0.00%
505
€1,200
3.00
€336
32.93%
3.30
€306
29.93%
2.66
€379
37.14%
€99
55.42%
€80
44.58%
506
€601
2.32
€251
41.81%
3.00
€194
32.33%
3.75
€156
25.86%
€0
0.00%
€0
0.00%
507
€41,075
3.80
€10,334
26.02%
4.20
€9,350
23.54%
1.96
€20,036
50.44%
€483
35.65%
€872
64.35%
508
€1,452
4.20
€337
23.51%
3.35
€423
29.47%
2.10
€675
47.02%
€10
60.44%
€7
39.56%
510
€52
2.62
€9
37.64%
3.60
€6
27.39%
2.82
€8
34.97%
€14
46.84%
€15
53.16%
511
€837
1.54
€497
64.07%
4.30
€178
22.95%
7.60
€101
12.98%
€32
53.54%
€28
46.46%
513
€473
2.76
€145
34.21%
3.30
€121
28.61%
2.54
€157
37.17%
€23
47.34%
€26
52.66%
514
€56,060
1.26
€44,185
78.91%
7.40
€7,523
13.44%
13.00
€4,283
7.65%
€20
28.87%
€50
71.13%
515
€288
1.82
€156
54.23%
3.85
€74
25.63%
4.90
€58
20.14%
€0
0.00%
€0
0.00%
516
€86
2.74
€27
35.63%
3.60
€21
27.12%
2.62
€28
37.26%
€4
42.79%
€6
57.21%
518
€805
3.00
€264
32.80%
3.20
€247
30.75%
2.70
€293
36.45%
€0
0.00%
€0
0.00%
519
€10
4.10
€1
23.73%
3.00
€2
32.44%
2.22
€2
43.83%
€3
65.89%
€2
34.11%
520
€18,787
2.40
€7,611
41.28%
3.40
€5,373
29.14%
3.35
€5,453
29.58%
€197
56.08%
€154
43.92%
521
€956
1.36
€640
72.17%
5.80
€150
16.92%
9.00
€97
10.91%
€24
34.13%
€45
65.87%
522
€7,512
1.84
€3,911
53.77%
3.80
€1,894
26.04%
4.90
€1,469
20.19%
€119
50.00%
€119
50.00%
523
€60,986
2.30
€25,493
43.19%
3.40
€17,246
29.22%
3.60
€16,287
27.59%
€1,106
56.44%
€854
43.56%
524
€8,757
2.56
€2,465
38.53%
3.45
€1,829
28.59%
3.00
€2,103
32.88%
€1,171
49.62%
€1,189
50.38%
525
€118
2.10
€56
47.13%
3.90
€30
25.38%
3.60
€33
27.49%
€0
0.00%
€0
0.00%
526
€247
5.40
€39
18.25%
4.40
€47
22.39%
1.66
€126
59.36%
€13
36.99%
€22
63.01%
527
€126
2.08
€51
47.58%
3.50
€30
28.28%
4.10
€26
24.14%
€9
50.89%
€9
49.11%
528
€873
2.88
€94
34.26%
3.90
€69
25.30%
2.44
€111
40.44%
€200
33.49%
€398
66.51%
537
€169
1.60
€85
61.64%
4.50
€30
21.92%
6.00
€23
16.44%
€11
37.25%
€19
62.75%
538
€319
2.38
€130
41.15%
2.96
€105
33.08%
3.80
€82
25.77%
€2
66.36%
€1
33.64%
539
€62
2.16
€23
45.79%
3.60
€14
27.48%
3.70
€14
26.73%
€5
46.33%
€6
53.67%
541
€5,864
2.64
€1,965
37.55%
3.20
€1,621
30.98%
3.15
€1,646
31.47%
€383
60.58%
€249
39.42%
542
€277
3.55
€48
27.67%
3.55
€48
27.67%
2.20
€77
44.65%
€51
48.35%
€54
51.65%
543
€1,996
2.82
€473
35.10%
3.05
€437
32.45%
3.05
€437
32.45%
€430
66.22%
€219
33.78%
544
€36,831
7.00
€3,723
14.22%
4.80
€5,430
20.73%
1.53
€17,035
65.05%
€4,598
43.21%
€6,044
56.79%
545
€131
1.81
€61
54.61%
3.65
€30
27.08%
5.40
€20
18.31%
€11
54.68%
€9
45.32%
546
€644
1.71
€281
57.89%
4.00
€120
24.75%
5.70
€84
17.37%
€75
47.21%
€84
52.79%
547
€9,075
2.20
€4,056
45.11%
3.30
€2,704
30.08%
4.00
€2,231
24.81%
€50
59.56%
€34
40.44%
548
€923
3.85
€193
25.60%
3.65
€203
27.01%
2.08
€357
47.39%
€82
48.22%
€88
51.78%
550
€3
3.75
€0
26.07%
3.15
€1
31.04%
2.28
€1
42.89%
€1
59.46%
€1
40.54%
551
€243
3.70
€47
26.49%
3.10
€56
31.62%
2.34
€74
41.89%
€43
64.52%
€23
35.48%
552
€614
2.78
€216
35.16%
2.98
€201
32.80%
3.05
€197
32.05%
€0
0.00%
€0
0.00%
553
€52
2.36
€15
40.38%
3.30
€11
28.88%
3.10
€11
30.74%
€8
54.88%
€7
45.12%
554
€270
2.84
€92
33.95%
3.10
€84
31.11%
2.76
€94
34.94%
€0
0.00%
€0
0.00%
555
€198
1.44
€130
65.84%
4.90
€38
19.35%
6.40
€29
14.81%
€0
0.00%
€0
0.00%
Bwin - Live the Action!
Bwin

Live the Action!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
NoviBet - Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!
NoviBet

Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ