• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1022
€4,526
3.40
€352
29.06%
3.40
€352
29.06%
2.36
€508
41.87%
€1,698
51.26%
€1,615
48.74%
1026
€692
2.02
€255
48.10%
3.60
€143
26.99%
3.90
€132
24.91%
€81
49.87%
€81
50.13%
1044
€975
7.00
€129
13.95%
4.10
€220
23.83%
1.57
€575
62.22%
€27
52.69%
€24
47.31%
1068
€287
1.45
€182
67.52%
4.70
€56
20.83%
8.40
€31
11.65%
€8
45.55%
€10
54.45%
1070
€191
1.87
€98
52.88%
4.10
€44
24.12%
4.30
€42
23.00%
€2
37.98%
€4
62.02%
1071
€8,824
1.78
€4,902
55.55%
4.40
€1,983
22.47%
4.50
€1,939
21.97%
€0
0.00%
€0
0.00%
1072
€46
3.00
€15
32.74%
3.55
€13
27.66%
2.48
€18
39.60%
€0
0.00%
€0
0.00%
1073
€383
1.64
€228
59.54%
4.30
€87
22.71%
5.50
€68
17.75%
€0
0.00%
€0
0.00%
1074
€555
3.25
€167
30.16%
3.60
€151
27.23%
2.30
€237
42.62%
€0
0.00%
€0
0.00%
1075
€123
1.68
€71
57.82%
4.20
€28
23.13%
5.10
€23
19.05%
€0
0.00%
€0
0.00%
1076
€207
1.37
€133
72.00%
5.30
€34
18.61%
10.50
€17
9.39%
€11
46.73%
€12
53.27%
1078
€98,357
1.50
€52,443
66.27%
5.20
€15,128
19.12%
6.80
€11,568
14.62%
€6,279
32.67%
€12,939
67.33%
1079
€1,047
3.45
€295
28.31%
3.15
€323
31.00%
2.40
€424
40.69%
€2
62.02%
€2
37.98%
1080
€213
1.86
€22
52.80%
3.80
€11
25.85%
4.60
€9
21.35%
€81
47.45%
€90
52.55%
1081
€26
1.94
€13
50.06%
3.70
€7
26.25%
4.10
€6
23.69%
€0
0.00%
€0
0.00%
1083
€6
1.94
€3
47.46%
3.15
€2
29.23%
3.95
€1
23.31%
€0
0.00%
€0
0.00%
1104
€851
1.61
€435
60.50%
3.65
€192
26.69%
7.60
€92
12.82%
€85
64.93%
€46
35.07%
1138
€558
1.48
€311
65.39%
4.30
€107
22.51%
8.00
€58
12.10%
€44
53.71%
€38
46.29%
1181
€973
1.61
€517
60.48%
4.40
€189
22.13%
5.60
€149
17.39%
€48
40.54%
€71
59.46%
1229
€90
2.44
€36
39.75%
3.50
€25
27.71%
2.98
€29
32.54%
€0
0.00%
€0
0.00%
1230
€135
6.00
€22
16.04%
4.40
€30
21.87%
1.55
€84
62.09%
€0
0.00%
€0
0.00%
1234
€31
1.91
€13
50.36%
3.85
€6
24.98%
3.90
€6
24.66%
€2
43.15%
€3
56.85%
1235
€671
2.46
€0
0.00%
3.50
€0
0.00%
2.98
€0
0.00%
€322
47.96%
€349
52.04%
1236
€159
1.41
€103
69.78%
5.10
€29
19.29%
9.00
€16
10.93%
€4
39.85%
€7
60.15%
1261
€349
2.54
€98
38.56%
3.60
€69
27.20%
2.86
€87
34.24%
€40
42.86%
€54
57.14%
1275
€5,898
1.75
€132
56.21%
3.75
€61
26.23%
5.60
€41
17.56%
€3,074
54.27%
€2,590
45.73%
1279
€909
2.96
€296
32.57%
2.90
€302
33.24%
2.82
€311
34.19%
€0
0.00%
€0
0.00%
1280
€80
2.30
€20
41.32%
3.70
€12
25.68%
2.88
€16
33.00%
€12
37.81%
€20
62.19%
1281
€784
2.14
€333
44.65%
3.75
€190
25.48%
3.20
€223
29.86%
€14
38.12%
€23
61.88%
1282
€514
1.18
€421
81.84%
8.40
€59
11.50%
14.50
€34
6.66%
€0
0.00%
€0
0.00%
1283
€150
2.36
€62
41.12%
3.75
€39
25.88%
2.94
€49
33.01%
€0
0.00%
€0
0.00%
1284
€13
2.68
€5
35.83%
3.60
€3
26.67%
2.56
€5
37.50%
€0
0.00%
€0
0.00%
1285
€614
1.32
€456
74.21%
6.20
€97
15.80%
9.80
€61
10.00%
€0
0.00%
€0
0.00%
1286
€115
2.00
€56
48.50%
3.60
€31
26.94%
3.95
€28
24.56%
€0
0.00%
€0
0.00%
1288
€147
3.75
€38
25.72%
3.70
€38
26.06%
2.00
€71
48.22%
€0
0.00%
€0
0.00%
391
€1,084
3.70
€276
25.90%
3.80
€268
25.22%
1.96
€520
48.89%
€8
41.92%
€12
58.08%
392
€2,219
3.40
€462
29.08%
3.15
€499
31.38%
2.50
€629
39.54%
€399
63.55%
€229
36.45%
393
€3,594
1.94
€1,180
51.22%
3.35
€683
29.66%
5.20
€440
19.11%
€807
62.53%
€484
37.47%
394
€4,822
3.25
€1,321
30.58%
3.35
€1,281
29.67%
2.50
€1,717
39.75%
€283
56.22%
€220
43.78%
396
€2,568
2.22
€1,150
44.78%
3.60
€709
27.61%
3.60
€709
27.61%
€0
0.00%
€0
0.00%
397
€7,590
1.75
€3,614
56.57%
4.00
€1,581
24.75%
5.30
€1,193
18.68%
€557
46.37%
€644
53.63%
398
€9,317
1.36
€5,448
73.18%
5.90
€1,256
16.87%
10.00
€741
9.95%
€630
33.63%
€1,243
66.37%
399
€2,481
4.80
€30
20.60%
3.85
€38
25.68%
1.84
€79
53.73%
€1,246
53.40%
€1,087
46.60%
400
€8,377
1.79
€4,520
55.13%
4.30
€1,882
22.95%
4.50
€1,798
21.93%
€79
44.50%
€98
55.50%
401
€15,248
3.95
€3,696
25.10%
2.48
€5,886
39.98%
2.84
€5,140
34.91%
€317
60.19%
€209
39.81%
402
€275
1.61
€104
61.20%
4.30
€39
22.91%
6.20
€27
15.89%
€50
47.10%
€56
52.90%
403
€19,998
1.45
€12,197
68.56%
5.00
€3,537
19.88%
8.60
€2,057
11.56%
€996
45.14%
€1,211
54.86%
404
€4,013
2.06
€1,654
47.70%
3.40
€1,002
28.90%
4.20
€811
23.40%
€282
51.52%
€265
48.48%
405
€2,099
2.62
€662
37.73%
2.94
€590
33.62%
3.45
€503
28.65%
€232
67.11%
€113
32.89%
406
€3,316
1.99
€966
49.71%
3.70
€520
26.74%
4.20
€458
23.55%
€674
49.12%
€698
50.88%
407
€1,574
2.74
€391
36.11%
3.00
€357
32.98%
3.20
€334
30.92%
€331
67.11%
€162
32.89%
408
€13,668
2.28
€5,619
43.53%
3.20
€4,003
31.02%
3.90
€3,285
25.45%
€481
63.21%
€280
36.79%
409
€3,578
2.40
€716
41.08%
3.25
€529
30.34%
3.45
€498
28.58%
€1,032
56.22%
€804
43.78%
410
€1,704
6.60
€250
14.90%
3.75
€441
26.22%
1.67
€990
58.88%
€13
57.78%
€10
42.22%
411
€731
3.40
€193
29.02%
3.10
€212
31.83%
2.52
€261
39.15%
€39
60.19%
€26
39.81%
412
€217
2.16
€85
44.74%
4.10
€45
23.57%
3.05
€60
31.69%
€9
33.80%
€18
66.20%
413
€163
2.46
€65
40.00%
4.00
€40
24.60%
2.78
€58
35.40%
€0
0.00%
€0
0.00%
414
€617
2.02
€299
48.45%
3.90
€155
25.10%
3.70
€163
26.45%
€0
40.15%
€0
59.85%
415
€1,534
2.00
€748
49.12%
4.10
€365
23.96%
3.65
€410
26.92%
€4
35.55%
€8
64.45%
416
€196
1.66
€115
59.02%
4.50
€43
21.77%
5.10
€38
19.21%
€0
0.00%
€0
0.00%
417
€415
2.46
€22
40.18%
3.95
€13
25.02%
2.84
€19
34.80%
€131
36.15%
€231
63.85%
418
€615
2.70
€212
36.29%
3.90
€147
25.13%
2.54
€225
38.58%
€12
39.41%
€19
60.59%
419
€4,245
1.87
€2,217
52.68%
4.40
€942
22.39%
3.95
€1,049
24.94%
€9
25.89%
€27
74.11%
420
€319
1.88
€149
52.15%
4.20
€67
23.34%
4.00
€70
24.51%
€11
33.49%
€22
66.51%
421
€54
1.76
€24
55.54%
4.30
€10
22.73%
4.50
€9
21.72%
€4
36.36%
€7
63.64%
422
€1,267
2.38
€349
41.45%
3.50
€237
28.19%
3.25
€255
30.36%
€213
50.00%
€213
50.00%
423
€37,864
4.90
€7,367
20.32%
4.50
€8,022
22.13%
1.73
€20,867
57.55%
€545
33.94%
€1,062
66.06%
424
€319
2.18
€69
44.64%
3.35
€45
29.05%
3.70
€41
26.30%
€89
54.27%
€75
45.73%
425
€76,494
5.40
€13,823
18.41%
4.30
€17,359
23.12%
1.70
€43,909
58.47%
€599
42.72%
€804
57.28%
431
€1,052,283
1.07
€956,264
92.78%
20.00
€51,160
4.96%
44.00
€23,255
2.26%
€4,869
22.54%
€16,736
77.46%
432
€2,429
3.40
€566
29.08%
3.15
€611
31.38%
2.50
€770
39.54%
€293
60.87%
€188
39.13%
433
€5,217
1.99
€2,478
49.56%
3.40
€1,450
29.00%
4.60
€1,072
21.44%
€118
54.27%
€100
45.73%
434
€33,694
15.00
€2,214
6.60%
7.00
€4,745
14.15%
1.25
€26,571
79.25%
€62
37.98%
€101
62.02%
524
€1,739
1.71
€805
57.67%
3.85
€358
25.61%
5.90
€233
16.71%
€175
51.27%
€167
48.73%
Bwin - Live the Action!
Bwin

Live the Action!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
NoviBet - Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!
NoviBet

Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ