• Τζίρος άνω του 75%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 50%
  • Τζίρος μεγαλύτερος από 25%
  • Τζίρος μικρότερος από 25%
  Κ Αγώνας Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Απ. Τζίρος Τζίρος Τζίρος
1022
€4,526
3.40
€352
29.06%
3.40
€352
29.06%
2.36
€508
41.87%
€1,698
51.26%
€1,615
48.74%
1026
€455
2.00
€220
48.35%
3.60
€122
26.86%
3.90
€113
24.79%
€0
48.34%
€0
51.66%
1044
€932
7.00
€125
13.95%
4.10
€214
23.83%
1.57
€559
62.22%
€17
52.55%
€16
47.45%
1068
€179
1.46
€120
67.06%
4.60
€38
21.28%
8.40
€21
11.66%
€0
0.00%
€0
0.00%
1070
€151
1.88
€75
51.85%
4.10
€34
23.78%
4.00
€35
24.37%
€2
38.16%
€4
61.84%
1071
€6,208
1.89
€3,247
52.30%
4.30
€1,427
22.99%
4.00
€1,534
24.71%
€0
0.00%
€0
0.00%
1072
€46
3.00
€15
32.74%
3.55
€13
27.66%
2.48
€18
39.60%
€0
0.00%
€0
0.00%
1073
€246
1.64
€147
59.73%
4.30
€56
22.78%
5.60
€43
17.49%
€0
0.00%
€0
0.00%
1074
€463
3.20
€140
30.26%
3.55
€126
27.27%
2.28
€196
42.47%
€0
0.00%
€0
0.00%
1075
€55
1.69
€32
58.07%
4.40
€12
22.30%
5.00
€11
19.63%
€0
0.00%
€0
0.00%
1076
€197
1.37
€125
71.74%
5.20
€33
18.90%
10.50
€16
9.36%
€11
46.46%
€12
53.54%
1078
€98,357
1.50
€52,443
66.27%
5.20
€15,128
19.12%
6.80
€11,568
14.62%
€6,279
32.67%
€12,939
67.33%
1079
€1,021
3.45
€286
28.17%
3.10
€319
31.35%
2.40
€412
40.49%
€2
62.02%
€2
37.98%
1080
€199
1.86
€15
52.80%
3.80
€7
25.85%
4.60
€6
21.35%
€81
47.45%
€90
52.55%
1081
€13
1.94
€6
50.06%
3.70
€3
26.25%
4.10
€3
23.69%
€0
0.00%
€0
0.00%
1083
€6
1.94
€3
47.46%
3.15
€2
29.23%
3.95
€1
23.31%
€0
0.00%
€0
0.00%
1104
€805
1.62
€407
60.35%
3.75
€176
26.07%
7.20
€91
13.58%
€84
63.64%
€48
36.36%
1138
€554
1.48
€308
65.39%
4.30
€106
22.51%
8.00
€57
12.10%
€44
53.71%
€38
46.29%
1181
€561
1.74
€295
56.28%
4.20
€122
23.32%
4.80
€107
20.40%
€15
40.69%
€22
59.31%
1229
€90
2.44
€36
39.75%
3.50
€25
27.71%
2.98
€29
32.54%
€0
0.00%
€0
0.00%
1230
€135
6.00
€22
16.10%
4.40
€30
21.96%
1.56
€84
61.94%
€0
0.00%
€0
0.00%
1234
€31
1.90
€13
50.32%
3.80
€7
25.16%
3.90
€6
24.52%
€2
43.15%
€3
56.85%
1235
€671
2.46
€0
0.00%
3.50
€0
0.00%
2.98
€0
0.00%
€320
47.72%
€351
52.28%
1236
€150
1.42
€97
69.63%
5.10
€27
19.39%
9.00
€15
10.99%
€4
39.71%
€7
60.29%
1261
€348
2.52
€99
38.74%
3.60
€69
27.12%
2.86
€87
34.14%
€40
42.86%
€54
57.14%
1275
€5,865
1.76
€122
55.70%
3.75
€57
26.14%
5.40
€40
18.15%
€3,056
54.14%
€2,589
45.86%
1279
€909
2.96
€296
32.57%
2.90
€302
33.24%
2.82
€311
34.19%
€0
0.00%
€0
0.00%
1280
€53
2.30
€20
41.32%
3.70
€12
25.68%
2.88
€16
33.00%
€2
37.97%
€4
62.03%
1281
€720
2.12
€326
45.29%
3.75
€184
25.61%
3.30
€209
29.10%
€0
0.00%
€0
0.00%
1282
€21
1.20
€17
81.40%
7.60
€3
12.85%
17.00
€1
5.75%
€0
0.00%
€0
0.00%
1283
€125
2.36
€51
40.88%
3.70
€33
26.08%
2.92
€41
33.04%
€0
0.00%
€0
0.00%
1285
€27
1.38
€19
70.38%
5.30
€5
18.33%
8.60
€3
11.29%
€0
0.00%
€0
0.00%
1286
€115
2.00
€56
48.50%
3.60
€31
26.94%
3.95
€28
24.56%
€0
0.00%
€0
0.00%
1288
€147
3.75
€38
25.72%
3.70
€38
26.06%
2.00
€71
48.22%
€0
0.00%
€0
0.00%
391
€1,043
3.80
€261
24.98%
3.75
€264
25.32%
1.91
€519
49.70%
€0
0.00%
€0
0.00%
392
€812
3.40
€224
28.98%
3.25
€234
30.31%
2.42
€314
40.71%
€24
60.05%
€16
39.95%
393
€1,655
1.79
€761
55.04%
3.60
€379
27.37%
5.60
€243
17.59%
€163
60.05%
€109
39.95%
394
€1,052
3.50
€284
28.24%
3.35
€297
29.51%
2.34
€425
42.25%
€26
56.22%
€20
43.78%
396
€1,910
2.22
€852
44.60%
3.55
€533
27.89%
3.60
€525
27.50%
€0
0.00%
€0
0.00%
397
€6,888
1.75
€3,543
56.57%
4.00
€1,550
24.75%
5.30
€1,170
18.68%
€291
46.60%
€334
53.40%
398
€5,605
1.34
€3,214
74.42%
6.20
€695
16.08%
10.50
€410
9.50%
€425
33.04%
€861
66.96%
399
€2,396
4.70
€13
20.85%
3.70
€17
26.48%
1.86
€33
52.67%
€1,246
53.40%
€1,087
46.60%
400
€7,266
1.76
€4,032
56.31%
4.30
€1,651
23.05%
4.80
€1,479
20.65%
€46
44.28%
€58
55.72%
401
€14,001
3.90
€3,422
25.38%
2.52
€5,296
39.27%
2.80
€4,766
35.35%
€309
59.85%
€207
40.15%
402
€169
1.61
€96
60.86%
4.20
€37
23.33%
6.20
€25
15.80%
€6
46.97%
€6
53.03%
403
€16,187
1.44
€10,026
68.61%
4.90
€2,946
20.16%
8.80
€1,641
11.23%
€703
44.64%
€871
55.36%
404
€3,942
2.06
€1,632
47.96%
3.40
€989
29.06%
4.30
€782
22.98%
€278
51.52%
€261
48.48%
405
€1,948
2.64
€617
37.55%
2.94
€554
33.72%
3.45
€472
28.73%
€204
66.67%
€102
33.33%
406
€2,877
1.96
€806
50.36%
3.70
€427
26.68%
4.30
€368
22.96%
€627
49.12%
€649
50.88%
407
€1,330
2.74
€320
36.11%
3.00
€292
32.98%
3.20
€274
30.92%
€298
66.97%
€147
33.03%
408
€9,665
2.30
€3,851
43.24%
3.15
€2,812
31.58%
3.95
€2,242
25.18%
€478
62.86%
€283
37.14%
409
€1,241
2.44
€361
40.32%
3.20
€275
30.74%
3.40
€259
28.94%
€197
56.93%
€149
43.07%
410
€1,518
6.60
€223
14.90%
3.75
€392
26.22%
1.67
€881
58.88%
€13
57.78%
€10
42.22%
411
€550
3.45
€146
28.78%
3.15
€160
31.52%
2.50
€202
39.71%
€25
59.85%
€16
40.15%
412
€149
2.16
€67
45.20%
4.10
€35
23.81%
3.15
€46
30.99%
€0
33.64%
€0
66.36%
413
€139
2.46
€55
39.90%
4.00
€34
24.54%
2.76
€49
35.56%
€0
0.00%
€0
0.00%
414
€572
2.04
€273
47.70%
3.85
€145
25.27%
3.60
€155
27.03%
€0
40.15%
€0
59.85%
415
€1,531
2.00
€743
48.94%
4.10
€362
23.87%
3.60
€413
27.19%
€4
35.55%
€8
64.45%
416
€190
1.66
€112
59.02%
4.50
€41
21.77%
5.10
€37
19.21%
€0
0.00%
€0
0.00%
417
€412
2.46
€21
40.18%
3.95
€13
25.02%
2.84
€18
34.80%
€134
37.02%
€227
62.98%
418
€352
2.84
€111
34.55%
3.70
€85
26.52%
2.52
€125
38.93%
€12
39.41%
€19
60.59%
419
€4,165
1.87
€2,175
52.68%
4.40
€924
22.39%
3.95
€1,030
24.94%
€9
25.64%
€27
74.36%
420
€210
1.90
€91
51.27%
4.10
€42
23.76%
3.90
€44
24.98%
€12
35.73%
€21
64.27%
421
€52
1.76
€22
55.24%
4.20
€9
23.15%
4.50
€9
21.61%
€4
36.52%
€7
63.48%
422
€994
2.34
€269
42.03%
3.55
€177
27.71%
3.25
€194
30.26%
€177
50.00%
€177
50.00%
423
€35,120
4.90
€6,836
20.32%
4.50
€7,444
22.13%
1.73
€19,363
57.55%
€504
34.09%
€974
65.91%
424
€260
2.22
€42
43.68%
3.30
€28
29.38%
3.60
€26
26.94%
€89
54.31%
€75
45.69%
425
€16,975
5.20
€3,119
19.07%
4.20
€3,862
23.61%
1.73
€9,376
57.32%
€265
42.93%
€353
57.07%
431
€1,004,087
1.07
€913,238
92.78%
20.00
€48,858
4.96%
44.00
€22,208
2.26%
€4,381
22.15%
€15,402
77.85%
432
€1,672
3.40
€402
29.02%
3.10
€441
31.83%
2.52
€543
39.15%
€173
60.68%
€112
39.32%
433
€4,574
1.99
€2,159
49.56%
3.40
€1,264
29.01%
4.60
€934
21.44%
€118
54.27%
€100
45.73%
434
€28,001
14.00
€1,968
7.06%
6.80
€4,051
14.53%
1.26
€21,861
78.41%
€47
38.50%
€75
61.50%
524
€1,561
1.70
€732
57.81%
3.85
€323
25.53%
5.90
€211
16.66%
€150
51.02%
€144
48.98%
Bwin - Live the Action!
Bwin

Live the Action!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
NoviBet - Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!
NoviBet

Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Stoiximan - Κορυφαίο Live Στοίχημα!
Stoiximan

Κορυφαίο Live Στοίχημα!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Pamestoixima.gr - Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!
Pamestoixima.gr

Το νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Winmasters - Το PulseBet είναι εδώ!
Winmasters

Το PulseBet είναι εδώ!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Interwetten - Betting is our sport!
Interwetten

Betting is our sport!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
SportingBet - Το παιχνίδι… ζωντανεύει!
SportingBet

Το παιχνίδι… ζωντανεύει!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Betshop - Η Λίγκα του Πρωταθλητή!
Betshop

Η Λίγκα του Πρωταθλητή!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Netbet - Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!
Netbet

Τα Παιχνίδια πιο Συναρπαστικά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
VistaBet - Εδώ κάνεις παιχνίδι!
VistaBet

Εδώ κάνεις παιχνίδι!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Goalbet - Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!
Goalbet

Παίρνουμε το παιχνίδι στα σοβαρά!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Championsbet - Πρωταθλητές στις αποδόσεις!
Championsbet

Πρωταθλητές στις αποδόσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ
Bet365 - Κορυφαίο live betting!
Bet365

Κορυφαίο live betting!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ