ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ

  • ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
    1 1,18
  • x5,85
  • 2 11,00
    ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ

Η αντίδραση της Μπόντο μετά το... πρώτο αίμα!