ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ - ΒΑΝΤΟΥΖ

  • ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ
    1 2,05
  • x3,20
  • 2 3,00
    ΒΑΝΤΟΥΖ

ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ - ΒΑΝΤΟΥΖ

Ο πρώτος λόγος στις επιθέσεις