ΣΤΙΑΡΝΑΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠΑΕΡ - ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ

  • ΣΤΙΑΡΝΑΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠΑΕΡ
    1 1,75
  • x3,60
  • 2 3,50
    ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ

ΣΤΙΑΡΝΑΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠΑΕΡ - ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ

Βασίζονται στις επιθέσεις τους