Μικρό το κουπόνι σήμερα, αλλά η πρόταση της ημέρας θα γίνει με δυάδα από τη Φιλανδία

Παρουσιάζει ο Γιώργος Δήμητσας