Αγωνιστική δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες της Αγγλίας, στη Σκωτία αλλά και στην Α' Ιταλίας. Στοίχημα με μια δυάδα και ένα σύστημα.

Παρουσιάζει ο Μάκης Μηνδρινός